NOTARIS JAN STOEL, Notaris te Merksplas

 

NOTARIS JAN STOEL

Notaris te Merksplas

Het faillissement

Een onderneming kan ook failliet worden verklaard. De vennootschap houdt niet op te bestaan door het loutere feit van het faillissement. Ook een ontbonden rechtspersoon kan failliet worden verklaard tot zes maanden na het sluiten van de vereffening.

 

Een onderneming wordt failliet verklaard wanneer er enerzijds staking van betaling is en (cumulatieve voorwaarde) anderzijds er wankelend krediet is, wat betekent dat er bij de schuldeisers geen vertrouwen meer is dat de betaling van hun schuldvordering nog zal geschieden.

 

De faillietverklaring geschiedt bij vonnis van de ondernemingsrechtbank waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, hetzij op aangifte van het bestuursorgaan van de vennootschap, hetzij op dagvaarding van een of meer schuldeisers of van het openbaar ministerie.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan info@privanot.be .