NOTARIS JAN STOEL, Notaris te Merksplas

 

NOTARIS JAN STOEL

Notaris te Merksplas

Notariële diensten in het domein van erfrecht

Dat u bij de notaris terecht kan voor al uw vragen en problemen rond erfenissen wist u vast. Kan ik mijn kinderen onterven? Kan ik op voorhand een erfenis weigeren? Draai ik als erfgenaam op voor alle schulden van de overledene?

 

Testament

De wet bepaalt wie onze erfgenamen zijn. Maar ieder heeft een zekere vrijheid om zelf zijn nalatenschap te regelen. Dit moet dan wel bij testament gebeuren.
Hoe kan ik zelf mijn testament opstellen?
Wat zijn de voordelen van een 'notarieel' testament?
De inhoud, opstelling en formulering zijn zeer belangrijk. Veel testamenten kunnen jammer genoeg niet uitgevoerd worden omdat zij niet in de juiste vorm werden opgesteld of wegens hun onzorgvuldige formulering.
Vraag advies aan uw notaris, zo vermijdt u problemen. 

...en Huwelijkscontract

Indien echtgenoten meer willen erven van elkaar dan waarin wettelijk voorzien, kunnen zij dit niet enkel realiseren door middel van een testament.
Het huwelijkscontract is vaak de aangewezen overeenkomst om de langstlevende partner te bevoordelen.
Weet u dat een 'toebedelingsclausule' in het huwelijkscontract opgenomen, als het ware de kinderen kan onterven?
Welke keuze maken?
Veel factoren spelen een rol zoals het type huwelijkscontract, de samenstelling van de familie en de leeftijd van de echtgenoten. Ook de fiscale gevolgen mag men niet uit het oog verliezen.

Schenking tijdens het leven

Jonge mensen kunnen vaak een (financieel) steuntje gebruiken. Als ouders de mogelijkheden hebben, zullen zij hun kinderen graag helpen. Hoe doet men een geldige schenking? Volstaat een zogenoemde handgift of moet een notaris een schenkingsakte opstellen? Worden de erfgenamen nadien nog op de schenking belast? Kan men vrijuit heel zijn fortuin wegschenken? Voor ieder geval apart zal de notaris nagaan of een schenking kan en eventueel aangewezen is.

Aangifte van nalatenschap

Wie erft moet erfenisrechten betalen. De Ontvanger van Registratie moet de belasting berekenen op basis van de aangifte van de nalatenschap die de erfgenamen hebben opgesteld. Deze aangifte omvat een opgave van alle bezittingen van de overledene.
Welke aftrekposten worden aanvaard? Op welke vrijstellingen of belastingvermindering kan ik een beroep doen? Welke verklaringen moeten in de aangifte opgenomen worden? Wat is de waarde van de woning?
Doe een beroep op uw notaris om een correcte aangifte te kunnen indienen en niet te veel aan belastingen te betalen.

Vereffening - Verdeling

Indien de nalatenschap aan meerdere erfgenamen toekomt, zal de notaris de erfenisrekeningen opmaken en nadien, indien gewenst, de erfenis verdelen. Hoe worden de banktegoeden gedeblokkeerd? Wat gebeurt er wanneer een erfgenaam dwars ligt en de verdeling verhindert? Wat gaat naar de overblijvende echtgeno(o)t(e)? Wat erven de kinderen? Deze opdracht vraagt van de notaris nauwgezetheid, objectiviteit en ook veel tact omdat het dikwijls gaat om een delicate zaak waarin veelal gevoelens meespelen.

 

Erven, schenken, successieplanning

De hoofdrubriek 'erven & schenken' biedt u verder wegwijs in deze complexe materie. U kan er ook de bijhorende PDF-brochures downloaden.

Alles over erven & schenken

Contacteer tijdig uw notaris. Hij of zij maakt u wegwijs in erfeniskwesties. Wanneer gewenst, zal de notaris met de familie bepaalde overeenkomsten opstellen.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan info@privanot.be .